ВЕЛИМИР Н. ГАВРИЛОВИЌ

VELIMIR N. GAVRILOVIK

1888 ? – Белград, 1969

Живеел во Белград. Работел во Проектантското биро на Генералната дирекција на железницата. Проектирал објекти во функција на државната железница.

Негови проекти се:

1938 Железничката станица меѓу улиците „Крал Петар“ („Македонија“) и „Принц Ѓорѓе“ (не постои) во Скопје (урната во земјотресот во 1963 година);

1939 Болница на болничкиот фонд за државниот сообраќаен персонал (П+1) во Скопје.

Бил советник во „ГО на Генерална дирекција на државните железници“ во Белград.

Архив на град Скопје:
1939 (Кутија 162): 100

Previous articleЈОВАН ВУКОВ
Next articleВЛАДИМИР ДЕВИЌ