ПАВЛЕ ВУКИЧЕВИЌ

PAVLE VUKICEVIK

1890 – ????

Како овластен градежен инженер имал сопствено биро во Белград каде што живеел и работел. Се занимавал со проектирање на објекти од станбената архитектура.

Негови проекти се:

1932  Индивидуалната семејна куќа (Сут + П) на Спиро Миловановиќ на аголот од улиците „Воденска“ и „Костурска“ во Скопје;

1933 Леарницата на Милан Шоботе на аголот од улиците „Караѓорѓева“ (Стив Наумов“) и „Франкопанова“ (9-ти Мај“) во Скопје.

Други негови проекти во Архивот на град Скопје:

1932 (Кутија 72): 99
1933 (Кутии 88 и 89): 205

 

Previous articleЕ. БРОНШТАЈН
Next articleЈОВАН ВУКОВ