ЈОВАН ВУКОВ

JOVAN VUKOV

1903 – ????

Живеел и работел во Белград. Се занимавал со проектирање на индивидуални куќи за живеење. Бил овластен архитект и имал сопствено биро.

Негов проект е:

1938 Станбениот објект (Сут+П+1+По) на Деспа Николиќ на аголот од улиците „Зетска“ (не постои), бр. 162 и кеј „13-ти Октобар“ (кеј „Димитар Влахов“) во Скопје

Негов проект во Архивот на град Скопје:
1938 (Кутија 153): 8

 

Previous articleПАВЛЕ ВУКИЧЕВИЌ
Next articleВЕЛИМИР Н. ГАВРИЛОВИЌ