АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЌ

ALEKSANDAR JANKOVIK

Белград, 1880 ? – 

Работел во Министерството за градежништво во Белград од 1907 до 1914 година. По напуштањето на Министерството отворил сопствено проектантско биро. Се јавува како архитект од општ профил, но најмногу се посветил на проектирање на индивидуални семејни куќи. Негови проекти се:

1930“ Индивидуалната семејна куќа на Ѓорѓе Вајферт (П1) во комплексот на складот на пиварницата во Скопје;

1930 Складот на пиварницата во Скопје.

Друг негов проект во Архивот на град Скопје:

1929 (Кутија 38): 30

 

Previous articleКАРЛО ЛУКА ФЕРДИНАНДО ИНКИОСТРИ
Next articleНИКОЛАЈ КРАСНОВ