АЛФРЕД МАЈ

ALFRED MAJ

1875 – 

Живеел и работел во Панчево. Војводина. Проектирал објекти по нарачка на скопски инвеститори. 

Негови проекти се: 

1926 – Зградата на Сабатај Асео на ул. Крај Александра (Кеј „13 Ноември“) во Скопје. 

1926 – Индивидуална семејна куќа  на Петар Јанковиќ (П) на аголот на улиците  „234“ и „76“ во Скопје.

Previous articleАЛЕКСАНДАР И. МЕДВЕДЕВ
Next articleЃОРЃЕ МАРКОВИЌ