ЃОРЃЕ МАРКОВИЌ

ĐORĐE MARKOVIĆ

1893 – 

Живеел и работел во Врање и како овластен инженер имал сопствено биро. Бил посветен на проектирање на стопански и индустриски објекти. Во комплексот на фабриката за сапун во Скопје негови објекти се:

1933 Фабриката за вреќи „Аеро“ на браќата Стевановиќ којашто била изградена на патот за Кисела Вода во непосредна близина на железничката пруга;

1936“ Индивидуалната семејна куќа на Стеван Стевановиќ во комплексот на фабриката за сапун „Аеро“ (Сут+П+1).

Previous articleАЛФРЕД МАЈ
Next articleВИКТОР Ј. ХУДАК