ЕЛЕНА БОКУС

ELENA BOKUS

1893 – ?

Живеела и работела во Скопје. Проектирала индивидуални семејни куќи. Иако нејзиниот период на творештво се совпаѓа со исклучително богатото творештво на современиците Рудолф Вошта, Борис Дутов, Фердо Краус и Глигорије Томиќ, од неа останал само проектот за:

1923 – Индивидуалната семејна куќа (П+1) на Јован Ташковиќ на ул. „Хајдук Велко“ („Егејска“) во Скопје.

 

Previous articleИВАН АРТЕМУШКИН
Next articleНИКОЛАЈ БУРХАНОВСКИ