НИКОЛАЈ БУРХАНОВСКИ

NIKOLAJ BURHANOVSKI

1885 – ?

Живеел и работел во Скопје. Проектирал индивидуални куќи. Негови проекти се:

1925 – Индивидуалната семејна куќа (П) на Драгоњуб Красоевиќ на ул. „243“ (не постои) во Скопје;

1938 – Индивидуалната семејна куќа (П) на Јово Видовиќ на аголот од ул. „Стојан Новаковиќ“ („Наум Наумовски – Борче“), бр. 5 и „Милош Милојевиќ“ (не постои) во Скопје.

Други негови проекти во Архивот на град Скопје:

1925 (Кутија 6):

1938 (Кутија 154): 10

 

Previous articleЕЛЕНА БОКУС
Next articleВЈАЧЕСЛАВ БУЈКО