РУДОЛФ ВОШТА

RUDOLF VOSTA 1866 – ? По националност бил Чеџ. Живеел на ул. „Венец на цар Душан“ (бул. „Св. Климент Охридски“) во Скопје. Бил овластен инженер и имал сопствено биро. Се занимавал со проектантска дејност.  Проектирал поголем број индивидуални семејни куќи и повеќесемејни станбени објекти. Негови позначајни реализации се: 1922*- Куќата на Риста Т. Јаникиевиќ –… Continue reading РУДОЛФ ВОШТА

ВЈАЧЕСЛАВ БУЈКО

VJACESLAV BUJKO 1895 – ? Живеел и работел во Скопје. Бил овластен градежен инженер. Работел за војската. Се занимавал и со проектирање на индивидуални куќи за живеење. Негови проекти се: 1933* – Индивидуалната семејна куќа (П) на Радослав Михајловиќ на ул. „Зринска“ („Петар Попарсов“) во Скопје; 1933 – Индивидуалната семејна куќа (П) на Арсение Здравковиќ… Continue reading ВЈАЧЕСЛАВ БУЈКО

НИКОЛАЈ БУРХАНОВСКИ

NIKOLAJ BURHANOVSKI 1885 – ? Живеел и работел во Скопје. Проектирал индивидуални куќи. Негови проекти се: 1925 – Индивидуалната семејна куќа (П) на Драгоњуб Красоевиќ на ул. „243“ (не постои) во Скопје; 1938 – Индивидуалната семејна куќа (П) на Јово Видовиќ на аголот од ул. „Стојан Новаковиќ“ („Наум Наумовски – Борче“), бр. 5 и „Милош… Continue reading НИКОЛАЈ БУРХАНОВСКИ

ЕЛЕНА БОКУС

ELENA BOKUS 1893 – ? Живеела и работела во Скопје. Проектирала индивидуални семејни куќи. Иако нејзиниот период на творештво се совпаѓа со исклучително богатото творештво на современиците Рудолф Вошта, Борис Дутов, Фердо Краус и Глигорије Томиќ, од неа останал само проектот за: 1923 – Индивидуалната семејна куќа (П+1) на Јован Ташковиќ на ул. „Хајдук Велко“… Continue reading ЕЛЕНА БОКУС

ИВАН АРТЕМУШКИН

IVAN ARTEMUSHKIN 1897 – ? Како руски емигрант се доселил во Скопје по Октомвриската револуција. Неговото плодно творештво го опфаќа периодот до Втората светска војна. Имал Техничко биро“ во пасажот Ароести. Проектирал поголем број индивидуални семејни куќи и повеќесемејни станбени згради. Во неговите објекти до 1932 година преовладуваат неокласични елементи, додека по 1932 година тие… Continue reading ИВАН АРТЕМУШКИН

ВЛАДИМИР АНТОНОВ

VLADIMIR ANTONOV 1885 – ? Бил руски емигрант доселен во Куманово. По професија бил архитект и одиграл значајна ролја во архитектонското обликување на Куманово меѓу двете светски војни. Од 1924 година ја извршувал функцијата општински инженер во градот. Негови позначајни проекти се: 1930 – Занаетчискиот дом во Куманово; 1931 – Индивидуалната семејна куќа (П+1) во… Continue reading ВЛАДИМИР АНТОНОВ

ЛУЈО ТУНЕР

LUJO TUNER 1893 – Живеел и работел во Белград. Бил овластен инженер и имал сопствено биро. Бил проектант од општ профил. Се занимавал посебно со проектирање на стопански и индустриски објекти.  Негов проект е: 1933 – Фабриката за сапин „АЕРО“ на Аритон Стефановиќ на патот за Кисела Вода, во непосредна близина на железничката пруга во… Continue reading ЛУЈО ТУНЕР

МИЛОВАН СМИЛЈАНИЌ

MILOVAN SMILJANIC 1884 – Живеел и работел во Белград. Бил овластен градежен инженер и имал сопствено биро. Проектирал објекти од областа на домувањето. Негов проект е: 1932 – Станбениот објект (П+2) на д-р Лука Смилјаниќ на аголот од улиците „Његошева“ („Иво Рибар Лола“) и „Алекса Шантиќ“ (не постои) во Скопје. Негов проект во Архивот на… Continue reading МИЛОВАН СМИЛЈАНИЌ

ГЕОРГЕ СИМОТА

GEORGE SIMOTA Клисура, Беломорска Македонија,  1890 – Букурешт, Романија 1980 Основното образование го завршил во родното место, а средното во Битола во 1908 година. Од Битола се преселил во Букурешт, Романија, каде што дипломирал на Архитектонскиот факултет во 1915 година. По дипломирањето го положил државниот испит, се стекнал со право на овластен архитект и отворил… Continue reading ГЕОРГЕ СИМОТА

МИЛАН М. НИКОЛИЌ

MILAN M. NIKOLIC 1890 –  Живеел и работел во Крушевац, Србија. Бил овластен градежен инженер и имал сопствено биро. Покрај тоа што се занимавал со проектирање на објекти од областа на домувањето, се занимавал и соизведба. Во 1939 година изградил сопствена куќа (Пе1) на ул. „Кнез Милош“ („Борка Талески“), бр. 77 во Скопје и како… Continue reading МИЛАН М. НИКОЛИЌ