Е. БРОНШТАЈН

E. BRONSTEIN

1875 –

Се јавува како значајна фигура во дооформувањето на проектот на Народниот театар во Скопје (1914-1927)“. Се занимавал и со проектирање на индивидуални семејни куќи. Негов е проектот:

1925 – Индивидуалната семејна куќа (Пч1) на Лепосава Димитриевиќ на кејот „13 Октобар“ (кеј „Димитар Влахов“) во Скопје.

Во изградбата учествувале Ј. Буковац, С. Белјаевски, Димитрие М. Леко и В. Меснер

Previous articleМАТЕЈ БЛЕХА
Next articleПАВЛЕ ВУКИЧЕВИЌ