АЛЕКСАНДАР И. МЕДВЕДЕВ

ALEKSANDAR I. MEDVEDEV

МЕЛИТОПОЛ, РУСИЈА, 1900 – НИШ, СРБИЈА, 1984

Дипломирал на Архитектонскиот факултет во Белград во 1929 година. Од 1935 до 1940 година водел сопствено проектантско биро во Ниш. Бил наставник во средно-техничкото училиште. Се јавува како архитект од општ профил, но најмногу бил посветен на проектирањето објекти од сферата на домувањето.

Негов проект е:

1937“ Индивидуалната семејна куќа (П) на Тимофеј Никитиќ – Калмиков на аголот од улиците „Кучевишка“ („376“) и „544“ во Скопје.

Previous articleДИМИТРИЕ Т. ЛЕКО
Next articleАЛФРЕД МАЈ