ВИКТОР Ј. ХУДАК

VIKTOR J. HUDAK

1893 – 

Работел во Кралевската банска управа за Вардарска бановина. Се јавува како ревидент на повеќе архитектонски проекти. Бил ревидент на проектот за Резервната калорична централа за Хидроцентралата -Св. Андреја“ во Скопје во 1933 година, чиј автор бил Милан П. Пеќинар.

Негов проект е:

1938 – Банската управа во Скопје (денешното Републичко собрание).

 

Previous articleЃОРЃЕ МАРКОВИЌ
Next articleИВАН МЕШТРОВИЌ