ЛУЈО ТУНЕР

LUJO TUNER

1893 –

Живеел и работел во Белград. Бил овластен инженер и имал сопствено биро. Бил проектант од општ профил. Се занимавал посебно со проектирање на стопански и индустриски објекти.

 Негов проект е:

1933 – Фабриката за сапин „АЕРО“ на Аритон Стефановиќ на патот за Кисела Вода, во непосредна близина на железничката пруга во Скопје (не постои.)

Previous articleМИЛОВАН СМИЛЈАНИЌ
Next articleДОМАШНИ ГРАДИТЕЛИ, 1918 – 1944