МИЛОВАН СМИЛЈАНИЌ

MILOVAN SMILJANIC

1884 –

Живеел и работел во Белград. Бил овластен градежен инженер и имал сопствено биро. Проектирал објекти од областа на домувањето.

Негов проект е:

1932 – Станбениот објект (П+2) на д-р Лука Смилјаниќ на аголот од улиците „Његошева“ („Иво Рибар Лола“) и „Алекса Шантиќ“ (не постои) во Скопје.

Негов проект во Архивот на град Скопје:
1932 (Кутија ?): 147

 

 

 

Previous articleГЕОРГЕ СИМОТА
Next articleЛУЈО ТУНЕР